Datum: Dinsdag 20 december Tijd: 20:00 Prijs: gratis

Album presintaasje Tiidmasine gaat niet door ivm ziekte !!!

TIIDMASINE
Met dit muziekproject wilden we gewone mensen nieuwsgierig maken naar Friese geschiedenis.
Dit deden we door persoonlijke verhalen te brengen over de gewone man en vrouw in die geschiedenis, verpakt in toegankelijke muziek in het Fries.
Zo konden we mensen door iets ouds, tegelijk iets nieuws ontdekken en door iets nieuws tegelijk iets ouds.
Nu is het eindelijk zover op 20 december is het dan eindelijk zo ver, dan presenteren we het eindresultaat.
Het album!

Het ontstaan Bij de drukbezochte editie van IepenUP Live ‘ Wâldpiken vs klaaikluten ’ brainstormen deelnemers in een kennisquiz over het Fries, zonder dat ze dat in de gaten hadden.
Een antwoord op de vraag hoe we meer te weten kunnen komen over onze eigen geschiedenis, was aanleiding voor Tiidmasine, een muziekproject in het kader van Arcadia.
Want zoveel als we leren over de Nederlandse en de wereldgeschiedenis, zo weinig weten de meeste inwoners van Friesland over het verleden van hun eigen provincie.

De TIIDMASINE-band:
Jeroen Seinstra (vocals en gitaar)
Klaas Bos (bas)
Jacob Wijnsma (toetsen)
Mark Maas (drums)
Desiree (backing vocals en akoestische gitaar)

Presentatie:

Jacco de Boer

Op tiisdei 20 desimber is it safier, dan presintearje wy de tsien nûmers fan Tiidmasine, bondele yn in album, Utfierd troch de Tiidmasine-band. Dit dogge wy yn Muziekcafe Scooters yn Ljouwert. Kom ûnder it genot fan in bierke harkjen.

Fan in nûmer oer Lytse Teake, Kneppelfreed en it Bieroproer oant de Alvestêdetocht. It giet oan!!

Yn dit muzykprojekt wolle wy gewoane minsken nijsgjirrich meitsje nei Fryske skiednis. Dat dogge wy troch persoanlike ferhalen te bringen oer de gewoane man en frou yn dy skiednis, ferpakt yn tagonklike muzyk yn it Frysk. Sa kinne minsken troch wat âlds, tagelyk wat nijs ûntdekke en troch wat nijs tagelyk wat âlds.

Fan 20:00 oere ôf. De tagong is fergees!