Pub Quiz NightElke woensdag is er Pub Quiz Night . Deze quiz  bestaat uit 8 rondes met 6 vragen rondes, een foto ronde met foto’s  van o.a. beroemdheden, dieren, gebouwen, posters, vlaggen en nog veel meer.

Het hoogtepunt is wel de muziek ronde waar je 10 korte muziek fragmenten krijgt te horen en artiest en titel moet raden. Hierin worden de spelers getest op hun muzikale kennis van hits uit de afgelopen 40 jaar. Je kan alleen meespelen maar het is natuurlijk nog veel leuker als je samen met vrienden,  kennissen of collega’s een team vormt (max. 5 personen).

De vragen worden per ronde gesteld door een quiz master. Ieder team ontvangt een set antwoordformulieren waarop men de antwoorden kan invullen. Na iedere ronde dient het antwoordformulier van de desbetreffende ronde te worden ingeleverd bij de quizmaster  zodat deze de antwoorden kan controleren en de scores kan bijwerken.

Het  winnende team ontvangt naast de roem ook een leuke prijsje.  Het grootste applaus is natuurlijk voor de winnaar van de spekjes, onze troost prijs !!

Meespelen in de quiz kost slechts Euro 2,50 per persoon. Voor dit lage bedrag wordt je ca. 3 uur vermaakt! Aanvang 20.00 uur.

Check de speciale facebook pagina voor de actuele informatie https://www.facebook.com/groups/387215644756458/

Pub Quiz NightEvery Wednesday there is the Pub Quiz Night. This quiz consists of 8 rounds with 6 question rounds, a photo round with photos of celebrities, animals, buildings, posters, flags and much more.

Everybody loves the music round,  where you will hear 10 short music samples  and we want to know  the artist and title. Here the players are tested for their musical knowledge of hits from the past 40 years. You can play alone  but it is more  fun if you play with a team of  friends or colleagues (max. 5 people).

The questions are asked per round by a quiz master. Each team receives a set of answer forms on which the answers can be entered. After each round, the answer form for the round in question must be submitted to the quizmaster so that he can check the answers and update the scores.

The winning teams will also receive a nice prize in addition to fame. The biggest applause is of course for the winner of the marsmallows, our consolation prize !!

Participating in the quiz costs only Euro 2.50 per person. For this low amount you will be entertained for approx. 3 hours! Starting at 8 p.m.

check the special facebook page https://www.facebook.com/groups/387215644756458/